fbpx

Privacy Statement

Deze Privacyverklaring is bedoeld om jou op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens we van jou verzamelen en hoe we deze verwerken.

Bij HELDr zien we het beschermen van persoonsgegevens als een zeer belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering en dienstverlening. Het beschermen van deze gegevens ligt aan de basis van onze betrouwbaarheid als leverancier en partner. Met persoonsgegevens bedoelen we in dit geval: alle informatie over een geïdentificeerde en/of identificeerbare natuurlijke persoon.

Via deze verklaring krijg je informatie over:

 • waarom wij persoonsgegevens verwerken
 • hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
 • hoe jij de door ons bewaarde persoonsgegevens kunt inzien en aanpassen
 • hoe jouw persoonsgegevens bij ons zijn beveiligd

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van HELDr.Digital (hierna: HELDr).

Beveiliging persoonsgegevens

HELDr behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van HELDr voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. HELDr beveiligt haar gegevens tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij maakt HELDr gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek.

Grondslagen van de verwerking

HELDr beheert en verwerkt persoonsgegevens van werknemers, klanten en relaties in diverse (informatie)systemen. Deze verwerkingen vinden plaats op basis van de volgende redenen:

 • wettelijke verplichtingen zoals de fiscale bewaarplicht
 • uitvoering van overeenkomst zoals voor het uitvoeren van de dienstverlening, beheer en beveiliging
 • gerechtvaardigd belang zoals het verbeteren van de diensten; informeren over het gebruik van de dienst; trendanalyse; het voorkomen van fraude; marketing en verkoop
 • toestemming van betrokkene. Bijvoorbeeld om je persoonlijke aanbiedingen te mogen sturen op basis van de gegevens die HELDr van jou heeft

Gegevensverwerking in de praktijk

HELDr en haar personeel respecteren de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierop wordt toegezien door de Functionaris Gegevensbescherming (FG). HELDr verwerkt persoonsgegevens conform toepasselijke (inter)nationale wet– en regelgeving. Voor het verwerken van persoonsgegevens wordt er rekening gehouden met doelbinding, grondslagen, dataminimalisatie, transparantie en veiligheid. Hieronder is per afdeling kort omschreven welke persoonsgegevens er worden verwerkt en met welke reden.

Recruitment Marketing

Persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Cv en/of motivatie

Reden:

 • om sollicitanten te kunnen beoordelen;
 • om contact op te nemen met sollicitanten.

Marketing & Communicatie

Persoonsgegevens:

 • e-mail
 • naam
 • telefoonnummer

Reden
Om contact op te nemen met contactpersonen die

 • interesse hebben getoond in een van onze diensten en/of nieuwsbrieven en
 • updates te versturen indien contactpersoon zich heeft ingeschreven voor een van de genoemde.

Operations

Persoonsgegevens:

 • (zakelijke) telefoonnummer
 • e-mailadres

Reden:
om contact op te nemen voor opdrachtverzoeken. 

Bezoekers website HELDr

HELDr verwerkt persoonsgegevens wanneer gebruikers gebruik maken van onze diensten en/of omdat de gebruiker deze zelf aan ons verstrekt. HELDr verwerkt persoonsgegevens voor kwaliteitsverbetering van de website, het uitvoeren van de dienstverlening, informeren over wijzigingen in diensten en producten, betere afstemming van producten en diensten op gebruikersvoorkeuren en het versturen van de nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Externe dienstverleners en andere sites

Als je via een digitale dienst van HELDr terecht komt op de website of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. Je wordt aangeraden de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Cookies

HELDr gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. HELDr gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast worden cookies geplaatst die het surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content te kunnen aanbieden. Afmelden voor cookies kan door de instellingen van je internetbrowser te wijzigen. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser worden verwijderd.

Bewaren van persoonsgegevens

HELDr zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer er wettelijke verplichtingen gelden voor het bewaren van gegevens zal HELDr zich hier aan houden. Alle persoonsgegevens zullen worden vernietigd wanneer deze niet langer bewaard hoeven te worden.

Jouw privacyrechten

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je onderstaande rechten als het gaat om het gebruik van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen.
 • Als je wilt weten welke persoonsgegevens HELDr van jou verwerkt, doe dan een schriftelijk inzageverzoek. HELDr behandelt jouw verzoek binnen een redelijke termijn.
 • Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
 • Je kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van jouw gegevens.
 • Wil je de (digitale) persoonsgegevens die HELDr van jou verwerkt ontvangen, doe dan een beroep doen op jouw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat jij jouw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin jij deze, mocht je dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.
 • Ook kun je verzoeken om beperking van het verwerken van jouw gegevens of daartegen bezwaar maken.

U kunt uw verzoeken sturen naar:

HELDr.Digital B.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
E-mail: privacy@HELDr.io

Wijziging van deze privacyverklaring

HELDr behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het is raadzaam om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van de inhoud. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19/11/2019.